1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτιστικών Κρητικών Σωματίων

<< Οι Κρήτες στον Πολιτισμό, στην οικονομία, στον ανάπτυξη από το χθες στο σήμερα και το αύριο >>

1st cretan congress ks_FINAL - Αντιγραφή

Δείτε λεπτομερώς το Πρόγραμμα ΕΔΩ

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016
17:30 – 19:00 Προσεύλευση – Εγγραφές
19:00 – 21:00 Κήρυξη Έναρξης  Συνεδρίου – Εισαγωγικές Ομιλίες – Χαιρετισμοί Επισήμων
Εναρκτήρια Συνεδρία << Το Μεγαλείο του Κρητικού Πολιτισμού >> 

Ημέρα 2η Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016
10:30 – 11:30 1η Συνεδρία  << Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας για το 2020 – Όραμα και Προοπτικές >>

11:30 – 12:30 2η Συνεδρία  << Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στην Προβολή και την Ανάπτυξη της Κρήτης >> 
12:30 – 13:00 Διάλειμμα
13:00 – 14:00 3η Συνεδρία  << Σύγχρονα Ιστορικά και Γεωπολιτικά Ζητήματα >>

14:00 – 15:00 4η Συνεδρία  << Προβολή Ιστορικών Κέντρων και Μνημείων >>
15:00 – 15:30 Διάλειμμα 

15:30 – 16:30 5η Συνεδρία  << Οι Ευεργετικές Επιδράσεις της Κρητικής Διατροφής στην Υγεία μας >> 
16:30 – 17:30 6η Συνεδρία  << Η Κρητική Κουζίνα ως Πρόταση Παγκοσμίας Εμβέλειας >> 
17:30 – 18:30 7η Συνεδρία  << Ζητήματα Πολιτιστικών Σωματείων >>
18:30 – 19:30 8η Συνεδρία << Κρητική Επιχειρηματικότητα – Προϊόντα και Υπηρεσίες >>
Χορευτικά & Κέρασμα

Ημέρα 3η Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016
10:30 – 12:30 1η Συνεδρία  << Κρητικοί Πολιτιστικοί Φορείς – Προβληματισμοί – Προτάσεις – Ενημέρωση >>
12:30 – 13:30 2η Συνεδρία << Προβολή και Ανάδειξη της Μουσικής, Χορευτικής, Τραγουδιστικής και Ενδυματολογικής Παράδοσης της Κρήτης >>
13:30 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 15:00 3η Συνεδρία  << Η Συμβολή των Πολιτιστικών Φορέων στη Διάσωση και Διάδοση του Κρητικού Λαϊκου Πολιτισμού >>
15:00 – 16:00 Λήξη Συνεδρίου – Αποτίμηση Πεπραγμένων

Εισηγήσεις

Βίντεο Συνεδρίου