Η Ιστορία της Κρήτης Εξώφυλλο3

Η Ιστορία της Κρήτης

 Η Κρήτη είναι ένα από τα πιο ιστορικά και σημαντικά νησιά της Μεσογείου. Η ιστορία της Κρήτης χρονολογείται από την εποχή του Μινωικού πολιτισμού, περίπου 2700 π.Χ., μέχρι τις μέρες μας.

 Ο Μινωικός πολιτισμός είναι η πρώτη διαπιστευμένη πολιτιστική κοινότητα στην Κρήτη, με την κυριότερη πόλη του νησιού, την Κνωσό, να αποτελεί τον κεντρικό τόπο της διακυβέρνησης. Οι Μινωίτες, όπως ονομάζονταν οι κάτοικοι της Κρήτης της εποχής, ήταν γνωστοί για την προηγμένη τεχνολογία, καθώς και για την τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη θρησκεία τους.

 Η Κρήτη συμμετείχε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο στην πλευρά της Αθήνας και αργότερα κατέληξε υπό την κυριαρχία των Ρωμαίων, των Βενετών και των Οθωμανών. 

Κρήτη πεντάμορφο νησί Κρήτη λεβεντογέννα η ιστορία σου ποτέ δεν γράφετε με πένα

Μυθολογία

Νεολιθική Εποχή

Προανακτορική

Ανακτορική

Γεωμετρική Εποχή

Ελληνιστική Εποχή

Ρωμαϊκή Εποχή

Βυζαντινή Εποχή

Ενετοκρατία

Τουρκοκρατία

Σημαντικές Προσωπικότητες