Η Ιστορία της Κρήτης Εξώφυλλο3
Ενετοκρατία στην Κρήτη

Ενετοκρατία στην Κρήτη

 Η Ενετοκρατία στην Κρήτη διήρκεσε για περισσότερους από τέσσερις αιώνες, από τις αρχές του 13ου αιώνα έως τα τέλη του 17ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το νησί της Κρήτης ήταν σημαντικός κόμβος εμπορίου στην ανατολική Μεσόγειο και η Βενετία χρησιμοποίησε τον έλεγχό της στο νησί για να επεκτείνει την επιρροή της στην περιοχή.
 Οι Ενετοί ανέλαβαν για πρώτη φορά τον έλεγχο της Κρήτης το 1204, μετά την Τέταρτη Σταυροφορία. Επίσης καθιέρωσαν ένα σύστημα διακυβέρνησης που είχε σχεδιαστεί για να διατηρήσει τον έλεγχό τους στο νησί, επιτρέποντας στον τοπικό πληθυσμό να διατηρήσει κάποια αυτονομία. Αυτό το σύστημα βασιζόταν σε μια ιεραρχία αξιωματούχων, με έναν Βενετό κυβερνήτη στην κορυφή και μια σειρά τοπικών αξιωματούχων έπειτα από αυτόν.

Κατά την Ενετοκρατία

 Η Κρήτη έγινε σημαντικό εμπορικό κέντρο, με μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στη γεωργία, την αλιεία όπως επίσης και το εμπόριο. Οι Βενετοί έμποροι κυριαρχούσανε στο εμπόριο του νησιού, εξάγοντας αγαθά όπως σιτάρι, ελαιόλαδο και κρασί στη Βενετία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

 Επιπλέον, οι Ενετοί αφήσανε το στίγμα τους και στην αρχιτεκτονική του
νησιού, χτίζοντας εντυπωσιακές οχυρώσεις και δημόσια κτίρια που είναι ορατά μέχρι σήμερα. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το ενετικό φρούριο του Ηρακλείου, το οποίο χτίστηκε τον 16ο αιώνα με την προϋπόθεση να προστατεύσει
την πόλη από την επίθεση των Οθωμανών.
 Παρά τα οφέλη της Ενετοκρατίας, υπήρχαν και μειονεκτήματα. Οι Βενετοί επέβαλαν βαρείς φόρους στον τοπικό πληθυσμό,
που οδήγησαν σε εκτεταμένη φτώχεια και αναταραχή. Επίσης, εφάρμοσαν αυστηρούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της χρήσης της ελληνικής γλώσσας στα επίσημα έγγραφα και της απαγόρευσης στους Ορθόδοξους Χριστιανούς να κατέχουν δημόσια αξιώματα.
 Αυτές οι πολιτικές οδηγήσανε σε περιοδικές εξεγέρσεις κατά της Ενετοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της περίφημης εξέγερσης του 1363,
με επικεφαλής τον Κρητικό ευγενή Νικηφόρο Φωκά. Παρά αυτές τις προκλήσεις, ωστόσο, οι Ενετοί μπόρεσαν να διατηρήσουνε την κυριαρχία τους στο νησί για αιώνες.
 Στα τέλη του 17ου αιώνα, ωστόσο, ο έλεγχός τους αμφισβητήθηκε τελικά
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία επέκτεινε την επικράτειά της στην περιοχή. Το 1645, οι Οθωμανοί εξαπέλυσαν μαζική εισβολή στην Κρήτη και μετά από έναν μακρύ και αιματηρό πόλεμο, κατάφεραν τελικά να εκδιώξουν τους Ενετούς από το νησί το 1669.

Ενετοκρατία στην Κρήτη`

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Μυθολογία

Νεολιθική Εποχή

Προανακτορική

Ανακτορική

Γεωμετρική Εποχή

Ελληνιστική Εποχή

Ρωμαϊκή Εποχή

Βυζαντινή Εποχή

Ενετοκρατία

Ενετοκρατία στην Κρήτη`

Τουρκοκρατία

Ιστορικά Πρόσωπα