Η Ιστορία της Κρήτης Εξώφυλλο3
Γεωμετρική Εποχή στην Κρήτη2

Γεωμετρική Εποχή στην Κρήτη

 Η Γεωμετρική Εποχή στην Κρήτη είναι η περίοδο της ελληνικής ιστορίας κατά την οποία το νησί της Κρήτης γνώρισε σημαντικές πολιτιστικές καθώς και καλλιτεχνικές αλλαγές.
 Αυτή η περίοδος χρονολογείται γενικά στον 9ο με 8ο αιώνα π.Χ., μετά την Εποχή του Χαλκού και πριν από την Αρχαϊκή Εποχή.
 Κατά τη Γεωμετρική Εποχή, η Κρήτη υπέστη σημαντικούς οικονομικούς καθώς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Το νησί έγινε κέντρο εμπορίου με τις κύριες πόλεις της Κρήτης να γίνονται κόμβοι ανταλλαγής αγαθών και ιδεών με άλλες ελληνικές πόλεις.
 Αυτή η περίοδος είδε επίσης την εμφάνιση ενός ξεχωριστού κρητικού καλλιτεχνικού στυλ, που χαρακτηρίζεται από περίπλοκα γεωμετρικά σχέδια,
στυλιζαρισμένα ζώα καθώς και ανθρώπινες μορφές.
 Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις κατά τη Γεωμετρική Εποχή στην Κρήτη ήταν η άνοδος της πόλης-κράτους. Οι πόλεις-κράτη ήτανε ανεξάρτητες πολιτικές οντότητες που ελέγχανε τα εδάφη τους και είχανε τις δικές τους ξεχωριστές πολιτιστικές και θρησκευτικές πρακτικές.
 Οι σημαντικότερες πόλεις-κράτη της Κρήτης κατά την περίοδο αυτή ήταν η Κνωσός, η Γόρτυνα και η Φαιστός.

Στη Γεωμετρική Εποχή

 Σημειωθήκανε επίσης σημαντικές αλλαγές στις θρησκευτικές πρακτικές στην Κρήτη. Πολλοί από τους θεούς και τις θεές που λατρεύονταν κατά την Εποχή του Χαλκού συνέχισαν να λατρεύονται, αλλά εμφανιστήκανε επίσης νέες θεότητες και λατρείες. Για παράδειγμα, η λατρεία του Δία έγινε πιο έντονη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και η λατρεία των νεκρών έγινε επίσης πιο σημαντική.

 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Γεωμετρικής Εποχής στην Κρήτη ήταν η τέχνη εκείνης της περιόδου. Η κρητική κεραμική αυτής της εποχής διαθέτει περίπλοκα γεωμετρικά σχέδια, συχνά σε μαύρο και άσπρο ή κόκκινο και μαύρο. Αυτά τα σχέδια χρησιμοποιηθήκανε συχνά για τη διακόσμηση αγγείων και κυπέλλων. Κρήτες καλλιτέχνες παρήγαγαν επίσης ειδώλια και γλυπτά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που συχνά απεικονίζουν μορφές ανθρώπων και ζώων με στυλιζαρισμένα χαρακτηριστικά όπως επίσης και περίπλοκες λεπτομέρειες.
 Παρά τη σημασία της, η Γεωμετρική Εποχή στην Κρήτη παραμένει κάπως ασαφής σε σύγκριση με τις πιο γνωστές περιόδους της ελληνικής ιστορίας.
 Ωστόσο, ήταν μια εποχή σημαντικών αλλαγών που έθεσαν το σκηνικό για τις εξελίξεις που θα ακολουθούσανε στους επόμενους αιώνες.

Γεωμετρική Εποχή στην Κρήτη

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Μυθολογία

Νεολιθική Εποχή

Προανακτορική

Ανακτορική

Γεωμετρική Εποχή

Γεωμετρική Εποχή στην Κρήτη

Ελληνιστική Εποχή

Ρωμαϊκή Εποχή

Βυζαντινή Εποχή

Ενετοκρατία

Τουρκοκρατία

Ιστορικά Πρόσωπα